Małgorzata Majewska

Pracownik firmy „OPUSS” od stycznia 2009 r.

Wykształcenie:

Studia licencjackie na Uniwersytecie Szczecińskim na kierunku „Informatyka i Ekonometria” o specjalności: „ Wycena, zarządzanie i obrót nieruchomościami”.

Studia magisterskie na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym na kierunku „Ekonomia” o specjalności: „ Wycena nieruchomości”.

Doświadczenie:

Praca w biurze rzeczoznawcy majątkowego – firma „OPUSS” od stycznia 2009 r.