Usługi

Wyceny nieruchomości sporządzamy na potrzeby:

 • sprzedaży, kupna, zamiany;

 • kredytów bankowych;

 • określenia opłacalności inwestycji;

 • amortyzacji środków trwałych;

 • postępowań spadkowych;

 • podziałów majątku;

 • skarbowo-podatkowych;

 • określenia opłat adiacenckich;

 • określenia opłat planistycznych;

 • określenia odszkodowań;

 • przekształceń własnościowych;

 • wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek;

 • egzekucji;

 • ubezpieczenia;

 • aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie;

 • ustalenia czynszu dzierżawnego;

 Wykonujemy wyceny na zlecenia:

 • jednostek samorządu terytorialnego,

 • jednostek SKARBU PAŃSTWA,

 • osób fizycznych,

 • Spółek,

 • Banków,

 Wykonuję jako biegły sądowy opinie na zlecenia:

 • Sądów Rejonowych w Szczecinie i w miastach powiatowych woj. zachodniopomorskiego,

 • Sądu Okręgowego w Szczecinie,

 • Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.