Grażyna Molska – rzeczoznawca majątkowy

Rzeczoznawca majątkowy o nr uprawnień 2946 wydanych przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast 19 grudnia 1997 roku.

Wykształcenie:

  • Studia magisterskie na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w zakresie budownictwa,

  • Studia Podyplomowe „Szacowanie Nieruchomości” na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie,

  • Studia Podyplomowe w zakresie „Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw” na Uniwesytecie Szczecińskim,

  • Studia Podyplomowe na Wydziale Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwesytetu Technologicznego w Szczecinie w zakresie „Ocena i Certyfikacja Energetyczna Budynków”.

Doświadczenie:

Jako rzeczoznawca majątkowy pracuje ciągle od połowy 1997 r. na podstawie wpisu na listę Wojewody Szczecińskiego, początkowo aż do roku 2006 w ramach spółki cywilnej pod nazwą „TAXARE”.

Równolegle od roku 2001 prowadzi działalność firmy pod nazwą „OPUSS” Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Grażyna Molska, gdzie również w ramach tej firmy zajmuje się wyceną nieruchomości.

W roku 2009 została powołana przez Sąd Okręgowy w Szczecinie na Biegłego Sądowego w zakresie wyceny nieruchomości.

Ochrona:

W związku z prowadzoną działalnością posiada ubezpieczenie od Odpowiedzialności Cywilnej Rzeczoznawcy Majątkowego w PZU S.A.

 Przynależność:

  • Członek Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości,

  • Od 2003 r. działacz społeczny powyższego stowarzyszenia – członek Zarządu Stowarzyszenia w okresie dwóch kadencji oraz dwóch innych kadencji członek Komisji Rewizyjnej i Arbitrażowej,

  • Sygnatariusz Szczecińskiej Bazy Danych Rynku Nieruchomości.

Ustawowy obowiązek szkolenia:

W ramach obowiązującego rzeczoznawców ustawicznego szkolenia się, na bieżąco jest słuchaczem organizowanych przez PSRWN Oddział w Szczecinie oraz inne Stowarzyszenia Rzeczoznawców Wyceny Nieruchomości w całej Polsce szkoleń tematycznych.